-->
HS-200
轻于时代,先于时代。
HS-200
高性能双核CPU,多千兆网口,满足家庭、SOHO以及中小企业的存储需求
272毫米
141毫米
180毫米
24TB
容量
HS-xx
HS-401
HS-401
272毫米
190毫米
180毫米
48TB
容量
HS-xx
现有玫瑰金、香槟金、银白、土豪金、大红、灰色和蓝色可供选择
NS-200
NS-201
NS-202
NS-410
NS-410
NS-810